نمایش دادن همه 7 نتیجه

بال کبابی تند 8 عدد

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

350 گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش

جوجه با استخوان زعفرانی 450 گرم

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

350 گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش

جوجه ران زعفرانی 350 گرمی

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

350 گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش

جوجه ران ماستی 350 گرمی

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۲۲۰گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش

جوجه سینه زعفرانی 350 گرم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

350 گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش

کتف کبابی تند 8 عدد

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

350 گرم فیله مرغ بدون استخوان، یک عدد گوجه کامل، ، یک عدد نان لواش کامل

سفارش